ONLINE COURSE Mindpower NLP Practitioner Certification
คอร์สออนไลน์ Mindpower NLP คู่มือการเป็นเจ้าของสมอง
66,000 Baht   29,000 Baht
หลักประกาศนียบัตรผู้ฝึกหัด NLP NLP ย่อมาจาก Neuro - Linguistic programming - ภาษาของใจ ศาสตร์ NLP ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้และเชี่ยวชาญการสื่อสารระหว่างจิตรู้สำนึกและจิตไร้สำนึกเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ชีวิตผู้คนนับล้านได้พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นจากการใช้ศาสตร์ NLP เพื่อสร้างผลลัพธ์ขึ้นไปอีกระดับ และในโปรแกรมนี้คุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นผู้ฝึกหัด NLP ด้วย

NLP Practitioner Certification NLP is the science of Neuro-Linguistic Programming – the language of the mind. It helps people learn and master the communication between the conscious and unconscious mind to achieve specific results. Millions of lives have been transformed using NLP, and thousands of teams have used NLP to take their revenues to the next level, and with this program you too can become a certified NLP practitioner.

สรุป : สิ่งที่คุณจะได้รับ
The Synopsis: What You Will Gain
 • NLP การสร้างภาพแสดงผลในอนาคต : ช่วยให้ผู้ฝึก NLP Practitioner มีความเชื่อที่แข็งแรงขึ้น
 • The NLP Presuppositions: Helpful convictions for the NLP Practitioner
 • ผลลัพธ์ที่ถูกออกแบบอย่างดี : เรียนรู้วิธีระบุผลลัพท์ของคุณอย่างถูกต้อง
 • Well Formed Outcomes: A method to identify well-formed outcomes 
 • ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้คน : เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับผู้คนได้ภายในทันที
 • Rapport: How to build rapport with anyone in minutes 
 • ความรู้สึกที่ชัดเจน : วิธีการอ่านคนออกโดยการดูจากอิริยาบถที่สัมผัสได้ในทันที
 • Sensory Acuity: How to read others by watching minute tactile movements  
 • ​คำอุปมา : ใช้คำอุปมา และ การส่งสารที่ทรงพลังสู่จิตใต้สำนึก
 • Metaphor: Use metaphor and deliver powerful messages to the unconscious mind 
 • ​ระบบการแสดงผลภายใน : เรียนรู้วิธีผู้คนสร้างแผนที่สมองภายในของพวกเขา
 • Representation Systems: How people build their internal maps
 • รูปแบบทางตา : ทำอย่างไรจึงจะอ่านการแสดงออกของผู้คนในช่วงจังหวะหนึ่งได้
 • Eye Patterns: How to read the representations people are accessing moment to moment 
 • ​รายละเอียดข้อมูลที่เราแสดงผล : ข้อแตกต่างที่ละเอียดกว่า, ซึ่งสร้างความหมายจากแผนที่ภายในสมองของพวกเรา
 • Sub Modalities: Finer distinctions, which create meaning from our internal map 
 • ​รูปแบบการเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนนิสัย และ สภาวะ และสร้างคำสั่งใหม่ๆ
 • Swish Patterns: Change habits and states and create new directions 
 • การเปลี่ยนความเชื่อด้วยรายละเอียดย่อย : ใช้รายละเอียดย่อยเพื่อเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัด
 • Submodality Belief Changes: Use submodalities to change limiting beliefs 
 • กลยุทธ์ : กระบวนการภายในที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวม ค้นพบความแตกต่างในการตัดสินใจของผู้คน สร้างแรงบันดาลใจ และการแสดงผลทุกพฤติกรรม 
 • Strategies: Internal processes that drive complex behaviors. Discover how different people make decisions, get motivated and perform any behaviour.
 • กลยุทธ์การทำตามแบบ : สร้างกลยุทธ์ใหม่ที่ทรงพลังเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้แก่บุคคลหรือองค์กรต้องการนำมาใช้  
 • Modelling Strategies: Install new powerful strategies for any new behaviour an individual or organization wants to adopt
 • รูปแบบโดยรวม : รูปแบบของความเข้าใจในพฤติกรรมโดยรวม
 • Tote Model: A model of understanding complex behaviours 
 • ​การทอดสมอความรู้สึก : วิธีการโปรแกรมแรงกระตุ้นของเราทั้งภายนอกและภายใน
 • Anchoring: How we are programmed by external and internal stimuli
 • ใช้ภาษาสร้างสถานการณ์ล่วงหน้า : เรียนรู้ที่จะสร้างอิทธิพลต่อโครงสร้างภาษาสามารถอ่านแผนที่สมอง ของผู้คนที่ขึ้นอยู่กับการแสดงล่วงหน้าในภาษาของพวกเขา
 • Linguistic Presuppositions: Learn to influence using elegant language structures. Be able to read people’s internal maps based on the presuppositions in their language 
 • ​รูปแบบ Milton : รักษาความรู้สึกการเชื่อมต่อกับผู้คนและมีอิทธิพลอย่างประณีตด้วยการใช้รูปแบบของ ภาษาสะกดจิต
 • Milton Model: Maintain rapport and elegantly influence by using hypnotic language patterns • Meta Model: Get to the heart of distortions, generalizations, and deletions in language
 • รูปแบบ Meta : เข้าใจถึงหัวใจของการบิดเบือนความจริง, การเหมารวมความหมายในสถานการณ์และ การลบข้อมูลออกไปของภาษาที่เราใช้
 • Agreement Frame: Maintain agreement even when you have opposing perspective
 • ​การวางกรอบข้อมูล : สร้างความหมายใหม่อย่างดีงามสำหรับปัญหาและการถูกปฎิเสธ
 • Reframing: elegantly create new meanings for problems and objections
 • กระบวนการขายทางภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา : 6 ขั้นตอนของรูปแบบการขายที่ใช้ได้ผล
 • The Neuro Linguistic Sales Process: The 6 step NLP sales model that works!
 • ​NLP และการเจรจาต่อรอง : การต่อรองอย่างสวยงามเพื่อผลลัพธ์
 • NLP and Negotiation: Negotiate with elegance for results
 • การรักษาความหวาดกลัว – นี่คือการสอนอย่างมีประสิทธิผล และการสาธิตของรูปแบบโรคหวาดวิตก เฉียบพลัน การกำจัดความหวาดกลัววิตกอย่างมีประสิทธิภาพ, การกลัวการถูกปฏิเสธอย่างรุนแรง, กลัวความสูง,หรือกลัวการพูดในที่สาธารณะ
 • Phobia Cure - This is a an effective training and demonstration of the Fast Phobia Model. This is super effective of getting rid of phobias, intense fear of rejection, heights, or fears like public speaking.
การชำระเงิน Payment
ONLINE COURSE Mindpower NLP Practitioner Certification
รวม Total :
66,000 Baht   29,000 Baht
เลือกวิธีการชำระเงิน 
Choose a payment method
เลือกวิธีการชำระเงิน 
Choose a payment method
ชำระด้วยบัตรเครดิต / Credit Card
Your Course / คอร์ส :
Price / ราคา
฿29,000
Your Name / ชื่อ-นามสกุล:
Your Email Address / อีเมล์:
Your Mobile Number / เบอร์โทรศัพท์:
Credit Card Number / เลขบัตรเครดิต:
CVC Code:
Expiry Month / เดือนหมดอายุ:
Expiry Year / ปีหมดอายุ:
ชำระด้วยการโอนเงิน / Bank Transfer
ONLINE COURSE Mindpower NLP Practitioner Certification
รวม Total :
66,000 Baht   29,000 Baht
ชำระค่าสินค้าทางธนาคารได้ กรุณา โอนค่าสินค้าเข้าเบอร์บัญชี บริษัท ไมเคิล โบลดัค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 628-1-22878-5 ธนาคารกรุงศรี ส่งหลักฐานการโอน พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ มาที่ Line @successmasters

Can pay for products by bank. Please transfer products to MICHAEL BOLDUC (THAILAND) CO., LTD. account number. 066-628-1-22878-5 Krungsri Bank Send proof of transfer Along with the address and contact number to Line@successmasters
Organized by...
Michael Bolduc (Thailand) Co.,Ltd.
399/12 Moo 6, Tumbol Nong prue,Amphoe Bang lamung ,Chonburi,20150

Tel : +66 080 3075556
Line: @successmasters
2021 © MICHAEL BOLDUC INTERNATIONAL, CO.LTD. ALL RIGHTS RESERVES
Powered By ClickFunnels.com